Co se děje, když se 14 krajů sejde ke kampaňovým aktivitám?

6. 9. 2023

Již podruhé se sešla pracovní skupina na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP).

 

 

Máme velkou radost, že se na pracovním setkání sešli zástupci a zástupkyně všech 14 krajských úřadů, koordinátorky kampaňových aktivit, zástupkyně neziskových organizací věnujících se systematicky tématu náhradní rodinné péče, zástupci a zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a autor s autorkou dokumentárního cyklu Plné hnízdo. Je patrné, že téma kampaňových aktivit k vyhledávání zájemců o NRP je pro ně všechny důležité téma, kterému věnují patřičnou pozornost.

Zúčastnění aktivně navázali na první pracovní setkání a podívali se zblízka na druhy kampaňových aktivit. Společně evaluovali kampaň #diknahradnimrodinam, kterou MPSV spustilo ve spolupráci s organizací Hledáme rodiče, o.p.s. Cílem bylo poděkovat všem, kdo se do péče o děti žijící mimo rodinu zapojují. Kampaň zaštítil a představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který vnímá téma náhradního rodičovství jako jednu ze svých priorit. Hastag výzva je plánována i pro nadcházející roky.

 

Obsah obrázku text, kreslené, snímek obrazovky, Písmo

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku text, kreslené, klipart, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z nových kampaňových aktivit s velkým potenciálem pro změnu života konkrétního dítěte, je Individuální nábor (IN). Jedná se o specifický nástroj využitelný pro děti, kterým se i po opakovaném hledání pěstounů v rámci kraje, či v rámci mezikrajové spolupráce, nepodařilo najít vhodnou rodinu. Role projektových odborných metodiček MPSV je podporovat koordinátory a koordinátorky, kteří jsou zaměstnanci krajských úřadů a provést je celým procesem IN. Krajům byla také opětovně nabídnuta pomoc a podpora při realizacích individuálních náborů.

Členům a členkám pracovní skupiny byla představena publikace „Jak vyhledat pěstouna? Máme správnou strategii?“. Autorky, Johana Mertová a Alena Svobodová, vytvořily přehledného průvodce náborem k vyhledávání náhradních rodičů včetně praktických tipů a příkladů dobré praxe v České republice. Důležitým tématem byla Strategie kampaňových aktivit, která je klíčovým strategickým dokumentem a vytváří rámec k vyhledávání náhradních rodičů v daném kraji. Cílem Strategie kampaně k vyhledávání zájemců o NRP je stav, kterého chceme s její pomocí dosáhnout, např. zvýšení počtu zájemců o NRP, nebo snížení počtu dětí umístěných v pobytových zařízeních. V rámci pracovní skupiny se diskutovalo o důležitosti monitorování a evaluace, bez které si jen stěží lze představit vyhodnocení stanovených cílů v rámci nastavené strategie.

Tvůrci dokumentárního cyklu Plné hnízdo zúčastněné informovali o připravované druhé řadě dokumentu a formou dotazníku a výzvou k diskuzi mapovali názory členů pracovní skupiny na první sérii dokumentu.

„Propojení krajských úřadů všech krajů v ČR, neziskových organizací zabývajících se NRP a Ministerstva práce a sociálních věcí, vnímám jako pozitivní a nutný krok k tomu, abychom společně táhli za jeden provaz v rámci zviditelňování tématu náhradního rodičovství a dětí, které potřebují pro svůj zdravý vývoj vyrůstat v rodinném prostředí“, řekla gestorka projektu Johana Mertová.

Pracovní skupina vznikla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu.