Dny pěstounství - Magistrát hlavního města Prahy

25. května 2023
Praha
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s úřady městských částí a neziskovými organizacemi pořádá v červnu 2023 Dny pěstounství, které cílí na podporu náhradní rodinné péče.

V průběhu června (1. - 20. 6.) můžete navštívit dny otevřených dveří, workshopy, besedy, v jejichž rámci zazní odpovědi na nejrůznější otázky spojené s problematikou pěstounství – Jak je možné stát se pěstounem? Jaké jsou na zájemce kladeny nároky? Jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu?

V rámci Dnů pěstounství se bude dne 5. června od 10:00 do 17:00 hod. konat Den otevřených dveří Magistrátu hlavního města Prahy. Zde se můžete od referentek náhradní rodinné péče dozvědět potřebné informace a odpovědi na vaše dotazy, týkající se pěstounské péče.

Celý program naleznete zde: https://www.praha.eu/.../akce_a_kampane/dny_pestounstvi_2023