Inspirace nejen ze zahraničí v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče

30. 10. 2023

Dne 24. října 2023 proběhla online mezinárodní konference s názvem „Hledání nových cest ve zprostředkování náhradní rodinné péče“. Moderátor Lukáš Kotlár a moderátorka Johana Mertová se skvěle postarali o příjemnou atmosféru.

V prvním bloku nás přivítala vrchní ředitelka Zdislava Odstrčilová a poradce ministra práce a sociálních věcí Miloslav Macela, který představil připravované změny v oblasti ochrany práv dětí a podpory rodin. „Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo 8 pracovních skupin a širší okruh odborných konzultantů. Do přípravného procesu je zapojeno téměř 200 odborníků a organizací, kteří jsou odhodláni pracovat na změně vedoucí k modernímu systému péče o ohrožené děti a rodiny“, řekl Macela. Blok ukončil Rob Van Pagée z Nizozemí, který popsal pilotní program dětských domovů pro děti se specifickými potřebami a ukázal důležitost podpory rodiny formou rodinných konferencí.

Druhý blok zahájila expertka pro sociálně-právní oblast Marie Herczog, která představila Romské pěstounské rodiny v Maďarsku. Herczog se podílela na reformách sociální péče a ochrany dětí a českým profesionálům a profesionálkám doporučila, jakým způsobem lze pracovat s potenciálními novými zájemci: „Přeji vám, abyste se snažili získat pěstouny romského původu a inkluzivním způsobem jim poskytovali stejnou podporu jako ostatním pěstounům. Tím se nejen rozšíří pěstounská základna, ale pomůže to snížit i diskriminaci a předsudky vůči romské komunitě.“ Blok uzavřela sociální pracovnice a školitelka PRIDE Master, Edmira Aščic s příspěvkem zaměřeným na přípravu žadatelů o pěstounskou péči v Bosně a Hercegovině. Od podání žádosti po umístění dítěte do rodiny uběhnou v její zemi pouze 3 měsíce. „Již 5. rokem máme v platnosti zákon o pěstounské péči, který stanovuje rovné postupy, jednotnou metodu výběru a vzdělávání pěstounů. Zároveň na všechno dohlíží střediska pro sociální práci, která táhnou za jeden provaz. Jsem přesvědčena o tom, že týmovost a kvalita mají zásadní vliv na délku procesu.“, sdělila Aščic.

V dalším bloku pokračovala expertka ze Srbska, Željka Burgund. S účastníky a účastnicemi sdílela své zkušenosti s kampaňovými aktivitami. Následně expertka pro UNICEF Dani Koleva představila reformu péče o děti a pěstounskou péči ve vývoji v Bulharsku. „Začali jsme pěstouny vnímat jako partnery a zvát je ke tvorbě všech změn v oblasti pěstounské péče. Nejsou to klienti sociálních pracovnic, ale respektujeme je jako experty, kteří znají potřeby dětí“, řekla Koleva.

Čtvrtý blok byl věnován české praxi, která svojí dynamikou a informacemi byla stejně zajímavá jako praxe zahraniční. Psycholožky Alice Trávníková a Michaela Trávníčková z Úřadu pro mezinárodně – právní ochranu dětí za pomoci kazuistik představily svoji práci, tj. podporu zdravé identity a kontakty s biologickou rodinou u dětí adoptovaných do zahraničí. Blok byl zakončen prezentací expertky Dobré rodiny Martiny Loutné a psycholožky Kamily Juráškové povídáním o terapeutickém rodičovství v českém kontextu. „Jedná se o výchovný přístup určený pro děti se vztahovými obtížemi, které se u nich vyvinuly na základě vývojového traumatu“, řekla Martina Loutná. „Metodiku pro výuku skupin pěstounů a adoptivních rodičů napsala Kim S. Golding, která tento nový nástroj podpory náhradních rodin vymyslela“, sdělila Kamila Jurášková. Výcviky terapeutického rodičovství pro pěstouny a adoptivní rodiče najdete zde.

Konference byla ukončena vzkazy dětí pro profesionály, kteří pracují v tématu ochrany práv dětí. „Zapojení dětí do témat náhradní rodinné péče je důležité. Naše práce by měla být ne jenom o dětech, ale i s dětmi“, řekla Johana Mertová, moderátorka a zároveň gestorka projektu MPSV. A co říkají děti samotné? „Naslouchejte všem bez ohledu na věk a mluvte s námi na rovinu, ne složitě a odborně. Zkrátka lidštinou.“

Program najdete zde. (PDF, 127 kB)

Pozvánku najdete zde (PDF, 373 kB).

Konference byla pořádána v rámci projektu MPSV „Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu.