Kampaňové aktivity mají obrovský smysl pro osudy dětí

14. 8. 2023

Již podruhé se potkávají členové a členky pracovní skupiny MPSV na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči (dále pouze NRP).

                                                                                 
Krajští koordinátoři a koordinátorky kampaňových aktivit či zástupci a zástupkyně všech krajů si 29. srpna předají zkušenosti s vybranými typy kampaňových aktivit. Společně budou sdílet aktivity spojené se Strategií kampaní k vyhledávání zájemců o NRP a předají si informace ohledně praxe s PR s týmem dokumentární série Plné hnízdo.

Pracovní skupina se svolává každé čtyři měsíce, zástupci a zástupkyně všech krajů ČR společně sdílí své zkušenosti s kampaněmi a slaďují aktivity pro podporu dětí žijících mimo svoji rodinu.  

Pracovní skupina vznikla pod hlavičkou Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti, jehož cílem je zefektivnit a zjednodušit proces zabezpečení NRP pro ohrožené děti.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a sociálního rozpočtu.