Poděkujme společně všem náhradním rodinám

24. 5. 2023

MPSV vyhlašuje výzvu na sociálních sítích #diknahradnimrodinam jejímž cílem je poděkování.

V České republice trvale stoupá počet dětí vyrůstajících mimo rodinu. Ačkoliv přibývá celkový počet náhradních rodičů a rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu přispívá k deinstitucionalizaci péče o nejmenší děti, přesto i nadále zůstává nemalý počet nezletilých dětí v nějakém typu ústavní výchovy. Naším úkolem je tento počet co nejvíce snížit.


Snižování počtu dětí žijících v institucionální péči by samozřejmě nebylo možné, pokud by v naší společnosti nepřibývalo náhradních rodičů, kteří jsou ochotni poskytnout bezpečný domov, lásku a péči dětem, které neměly to štěstí vyrůstat ve své biologické rodině. Zvláštní poděkování pak patří i doprovázejícím organizacím, bez kterých by to prostě nešlo.


Ministerstvo práce a sociálních věcí se dlouhodobě snaží zvyšovat kvalitu práce s ohroženými dětmi a rodinami prostřednictvím systémových projektů. Touhle cestou chceme každopádně jít dál. Naším cílem je pomáhat a rozšiřovat možnosti, aby podpora rodin byla široká a přívětivá.


Abychom vyjádřili náhradním rodinám podporu, připravili na Ministerstvu práce a sociálních věcí kampaň #diknahradnimrodinam, prostřednictvím které poděkujeme náhradním rodinám za to, že jsou.


Pojďte poděkovat náhradním rodinám spolu s námi a připojte se ke kampani.

Princip je jednoduchý. 

1. krok - nakreslete vaši rodinu

2. krok - vyfoťte svůj obrázek

3. krok - 31. května sdílejte na sociálních sítích s #diknahradnimrodinam


Budeme rádi, když se připojíte a společně dáme najevo, že nám na náhradních rodinách záleží.