Pracovní skupina MPSV

19. 4. 2023

Vznikla pracovní skupina MPSV na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči ​​

 

 

Dne 14. dubna 2023 se konalo úvodní setkání pracovní skupiny se zástupci krajů (koordinátorky kampaňových aktivit, pracovnice v náhradní rodinné péči, expertky na PR v jednotlivých krajích), MPSV a neziskových organizací. Sdílely se zkušenosti v oblasti kampaňových aktivit k hledání zájemců a zájemkyň o náhradní rodinnou péči.

Pracovní skupina byla sezvána v rámci projektu Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti pod klíčovou aktivitu č. 4 Poskytování NRP pro děti se specifickými potřebamiCílem setkání bylo nastavení spolupráce mezi aktéry v jednotlivých krajích, sdílení dobré praxe a hledání možnosti podpory ze strany MPSV. Na setkání byla zdůrazněna důležitá role krajských úřadů ve vyhledávání zájemců a zájemkyň o NRP. Zároveň byla představena podpůrná a koordinační role MPSV. Ministerstvo nabídlo propagaci všech velkých krajských akcích na webu pro podporu pěstounů www.budinpestoun.cz.

Máme radost, že téma náhradní rodiny se aktuálně těší  zvýšenému zájmu veřejnosti. Děje se tak i díky 14 dílnému seriálu České televize Plné hnízdoNa setkání pracovní skupiny přišli jeho úspěšnost představit autorka Zuzana Šimečková a dramaturg Jakub Třešňák. „Plné hnízdo se stalo značkou, kterou sleduje více než 1 milion sledovatelů. To je veliký úspěch“, řekla autorka seriálu, Zuzana Šimečková.

Pracovní skupina se bude pravidelně scházet každé 4 měsíce. Další setkání je naplánováno na konec srpna 2023.