Připojte se k již 4. ročníku Festivalu rodiny.

12. 5. 2023

Festival rodiny je celonárodní osvětovou kampaní Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Rodina je to nejdůležitější, co máme. Pojďme ji společně oslavit!

Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. Jednotlivá členská centra a další organizace pracující s rodinami v tomto čase pořádají různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Více informací o festivalu získáte zde: www.festivalrodiny.cz

Neváhejte přihlásit svou akci zde: Přihlášení akce do Festivalu rodiny 2023

Proč se k festivalu přidat?

  • Svezte se na vlně celorepublikové kampaně.
  • Zapojte se s vaší oblíbenou akcí /akcemi a zviditelněte práci své organizace na obecní, krajské i celorepublikové úrovni.
  • Využijte příležitost k navázání spolupráce s obcí i dalšími organizacemi.
  • Zvyšte svůj společenský kredit.
  • Využijte příležitost ke sdílení kreativních nápadů s dalšími prorodinnými organizacemi.

Všechny vaše akce budou průběžně zveřejňovány na webu Festivalu rodiny v záložce Festivalové akce 2023.

Akce probíhá pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.