Setkání pracovníků a pracovnic Krajských úřadů a Ministerstva práce a sociálních věcí

2. 10. 2023

Dne 26. 9. 2023 se setkali zástupci a zástupkyně všech krajských úřadů z České republiky se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí tentokrát na téma vedení evidencí dětí a žadatelů o zprostředkování NRP a mezikrajové spolupráci.

 

 

Krajští pracovníci a pracovnice měly možnost sdílet své krajské zkušenosti s evidencemi, podělit se o své podněty a ptát se na případná rizika spojená s vyhledáváním náhradních rodin. 

Jsme velice rádi, že se aktivně do setkání zapojují všechny kraje z České republiky a společně tímto přispívají ke zefektivnění systému náhradní rodinné péče“, řekla Lucie Pěkníková, odborná garantka klíčové aktivity Standardizace evidence zájemců o NRP a evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat NRP.

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu.