Týden pěstounství Královéhradeckého kraje

11. září 2023
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj ve spolupráci s městskými úřady, neziskovými a krajskými organizacemi pořádá týden pěstounství.

Kampaňové aktivity proběhnou od 11. - 17. 9., kdy se uskuteční řada akcí s cílem přiblížit veřejnosti téma náhradní rodinné péče. 

Královéhradecký kraj chce společně s partnery poděkovat náhradním rodinám, šířit myšlenky náhradní rodinné péče, aby se podařilo co nejvíce potřebným dětem zažít krásné chvíle v rodině.

V rámci týdne pěstounství také Tým Stopy čápa bude procházet nejfrekventovanější místa Hradce Králové a šířit myšlenku náhradního rodičovství. 

Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, Martiny Berdychové. Je určena, jak pro náhradní rodiny, tak pro širokou veřejnost.

Program a více informací se dozvíte zde: http://stansenahradnimrodicem.cz/.../tyden-pestounstvi-v.../